2005-02-07
ÅRSMÖTE och VASALOPPSTRÄFF 16/2

Härmed kallas medlemmar i Karlslunds IF skidor till årsmöte och Vasaloppsträff. Vi träffas för sedvanliga årsmötesförhandlingar klockan 19:00 i motionscentralen, Karlslund, onsdagen den 16 februari.

Motioner
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2005-02-12. Kan lämnas på kansliet eller skickas in genom skidor@karlslundsif.org eller brev till adress Gäddestavägen 7, 703 48 Örebro.

Nominera DINA kandidater
Inför kommande årsmöte har samtliga medlemmar möjligheten att nominera personer till nästa säsongs styrelse och kommittéer.
Självklart får du nominera dig själv om du känner dig manad att aktivt vilja delta i föreningsarbetet. Nomineringar skickas till valberedningen; anders.p@orebro.mail.telia.com

Aktuella funktioner att bemanna finns noterade här på webbplatsen under rubriken Organisation (kontakt).

Vasaloppsträff
Utdelning av "Vasaloppshästar" för bästa dam/herre i Vasaloppet 2004. Info om Vasaloppsresorna 2005 för deltagare och funktionärer.

Fika serveras. Välkommen!

Skrivet av: Lena Sannerholt


Kommentarer Nyheten är för gammal för att kommenteras.
[Tillbaka]