2016-11-28
Sanktionerade tävlingar 2016/17

I bifogat dokument finner du en lista för vilka tävlingar klubben kommer att betala ut startavgifter för. Förutsatt att du följer angivna riktlinjer.

Dessa finner du under "Policy och regler" på intranätet.Dokument:
 Sanktionerade Tävlingar 2016-17


Länkar:
Kontakt


Skrivet av: Henrik Eknor


Kommentarer Nyheten är för gammal för att kommenteras.

Skrivet av: TK Inlagt: 2016-11-29 kl 13:52
Det är styrelsen som beslutat vilka startavgifter som ska betalas ut
under VL-veckan.
Men vi ska ta upp frågan på nästa styrelsemöte.

Skrivet av: Kia Inlagt: 2016-11-29 kl 13:03
Varför finns inte Tjejvasan med? Hur resonerar TK?
[Tillbaka]