2004-12-30
Direktiv från SSF: Bättre regelefterlevnad krävs!

Nu har det kommit direktiv från förbundskansliets utsända kontrollanter om att de avser ta uti hårdare med det utbredda fusket på tävlingarna; alltså fusket gällande mössans utformning. Detta sedan det uppmärksammats att många deltagare fuskat med sin mössa hittills i vinter. Fy skäms!

Regler (SSF:s regler bilaga 13):

"På huvudbonad (mössa eller pannband) SKALL förenings- eller distriktsmärke finnas. Om förenings- eller distriktsmärke ersätts med bokstäver skall föreningsnamnet antingen anbringas på bottenplatta med en minimistorlek av 3 cm i alla riktningar eller markerad med ram i en från mössans grundkulör avvikande färg. Ramens begränsning skall vara minst 3 cm i alla riktningar."

Påföljden vid brott är skriftlig rapportering (vart?) och, vem vet, kanske diskning.

Av direktiven att dömma gäller reglerna alla slags tävlingar. Alltså berör det även Dig som bara deltagare på motionsnivå i Vasaloppet och andra långsloppsklassiker.

Kring vad som gäller för barhuvade deltagare är dock reglerna lite oklara, men har man längre pollisonger än 14 cm och/eller är brunett ska man nog inte helt utesluta tidstillägg..Länkar:
Köp korrekt klubbmössa!


Skrivet av: Johan Kask


Kommentarer Nyheten är för gammal för att kommenteras.
[Tillbaka]