2013-01-31
Funktionärer till helgens Wadköpingslopp

Medlemmar;

För Er som anmält att Ni kan hjälpa till inför och/eller under loppet.

Jag vill be Er ta del av de senaste kommentarerna till Nyheten per 20 januari. Där kan Ni se när och med vad Ni kan hjälpa till med. Har jag missat någon så kontakta mig så ordnar vi det. Har Ni inte anmält Er så går det naturligtvis bra att anmäla Er nu eller ansluta till de som kommer att förbereda spåret på lördag förmiddag med start kl 09.00.

Varmt välkomna till en fin och solig vinterhelg i Ånnaboda. Tillsammans skall vi få till en riktigt fin skidtävling!!

Erik Andersson,
070-9944841Skrivet av: Erik  Andersson


Kommentarer Nyheten är för gammal för att kommenteras.

Skrivet av: PtuUOEUrevQr Inlagt: 2013-02-15 kl 21:37
En utomordentligt bra tanke och prmaogrff6rklaring! En sak bara: "Sociogram" e4r egentligen bara ett grafiskt se4tt att klargf6ra personliga samband av ett ne4tverk. Vad FRA arbetar med e4r c5SIKTSREGISTRERING. Mig veterligt e4r detta ff6rbjudet enligt lag sedan mycket, mycket le4nge men kom i dagen ne4r Guillou/Bratt redan pe5 60-talet avslf6jade att de5varande IB (Informationsbyre5n) brf6t mot lagen. Och ne4r IB inte le4ngre kunde fortse4tta att e5siktsregistrera se5 fick FRA i skymundan helt enkelt e4rva IB's informationsinsamlande. En se5dan kunskapske4lla kan vare sig en socialdemokratisk eller borgerlig regering naturligtvis se4ga nej till. c4nnu mindre frivilligt avskaffa. Detta me5ste de4rff6r ske genom f6ppna avslf6janden av vad regeringen och dess myndigheter har ff6r sig, i f6ppen debatt och i nya beslut fattade av folkets valda ledamf6ter i Riksdagen. Med krav pe5 att de vid kommande omrf6stningar som INDIVIDER verkligen fattar vad de rf6star om, till skillnad mot FRA-omrf6stningen den 18 juni de5 de med ne5got undantag agerade valboskap och i ste4llet skf6t ett grundskott mot demokratin utan att de5 ff6rste5 varff6r. De partiledningar som fortfarande tror att partipiskan e4r anve4ndbar pe5 sina ledamf6ter spe4r pe5 det allt stf6rre medborgarff6rakt man uppvisat se5 he4r le5ngt. Gle4djande nog ser det ut som om fler och fler riksdagledamf6ter nu begriper att beslutet den 18 juni var tve4rfel och att det som nu ska ske i FRA-fre5gan e4r Riv Upp, Gf6r Om och Gf6r Re4tt.
[Tillbaka]