2011-01-04
Betalning Torsbyläger oktober 2010

Lägerkostnad per deltagare 600 kronor för resa, mat och boende. Betalas till plusgiro 329561-5.Skrivet av: Birgitta Forsberg


Kommentarer Nyheten är för gammal för att kommenteras.
[Tillbaka]