2004-08-31
Kompetensutveckling: Inbjudan till stegutbildningar

Finns det intresse från någon i föreningen att gå en tränarutbildning i höst?

Jag vill berätta kort om vilka kurser som ges inom Svenska skidförbundet.
Svenska skidförbundet har en utbildningsstege i 4 steg, där varje steg oftast är uppdelat i en barmarks- och en snödel.

 • Steg 1 lär ut grunderna i träning och ledarskap och är tänkt att arrangeras i förening eller "krets".

 • Steg 2 är en fördjupning för tränare/ledare i barn och ungdomsträning som tanken är ska arrangeras på distriktsnivå eller flera föreningar tillsammans.

 • Steg 3 fördjupar kunskaperna om träning och ledarskap och vänder sig i första hand till de som leder/tränar lite äldre ungdomar, juniorer och skidåkare som är på väg uppåt, men steg 3 passar också den som tränar själv. Steg 3 är tänkt att arrangeras 1 gång/år regionsvis.

 • Steg 4 är en fördjupning i elitträning på seniornivå och arrangeras ungefär varannat år av Svenska skidförbundet centralt. • Steg 1 i höst för alla distriktsklubbar
  Almby IK kommer tillsammans med SISU att ha en steg 1 i höst dit även medlemmar i andra distriktsklubbar är hjärtligt välkomna.

  Finns det något intresse att gå den ska man skicka ett mail i form av en intresseanmälan till Pär Dudal, Almby IK, så form som möjligt.

  Pär Dudals e-postadress är par.dudal@se.atlascopco.com

  Steg 3 Ånnaboda 1-3 oktober
  Jag är sedan juli lite samordningsansvarig för utbildning i regionen "Svealand-Gästrikland". Därför har jag förlagt årets Steg 3 barmark till Ånnaboda 1-3 oktober.

  Där kommer det även ges tillfälle att även lyssna till enstaka föreläsningar i mån av plats.

  Anmälan för enstaka föreläsningar till mig på johan.ericsson@ovation.se helst innan 20 september.

  Kursavgifter
  För både steg 1 och steg 3 betalar föreningen utbildningar om individen har för avsikt att dela med sig av sina förvärvade kunskaper som ledare/tränare i organiserad form.

  Det kan gott hända att styrelsen även sanktionerar en del av kostnaden för enstaka föreläsningar.  Dokument:
   Steg 3 Ånnaboda 1-3/10


  Skrivet av: Johan Kask


  Kommentarer Nyheten är för gammal för att kommenteras.
  [Tillbaka]