2009-04-23
Rapport Karlslunds IFs årsmöten

Undertecknad och Ari var igår på Karlslunds IFs dubbla (!) årsmöten som hölls på Strike & Co.

Årsmöteskvällen bjöd först på bowling i regi av KIF Bowling. Här blandades lysande strikes med klart undermåliga försök att spärra. Trots att det var skoj och vi var klart nöjda med insatsen har ingen av skidföreningens representanter blivit kontaktad av bowlingens värvningskommitté... :)

Stärkta av fika drog det första årsmötet igång. Som enda punkt (förutom formaliapunkter) på dagordningen stod ombildning av föreningen med tillhörande stadgeändringar. Istället för knappt 3200 individer som medlemmar i Karlslunds IF skulle enligt förslaget föreningens medlemsantal minskas till färre än ett dussin juridiska personer som medlemmar, d v s grenföreningarna.
Efter noggrann genomgång av förslaget till nya stadgar och utfärdade garantier för att den nya ordningen inte ska riskera ekonomin för varken alliansföreningen eller medlemsföreningarna antogs förslaget utan protester.

Därefter följde raskt nytt extra årsmöte för den ombildade föreningen. Efter att tre individer (om)valts som ordförande, sekreterare och kassör skedde det antagligen ganska unika att föreningens samtliga medlemmar valdes in som styrelsemedlem. Dessa nio kommer dock på möten representeras av varsin person.

Vidare fick vi veta att ekonomin var under kontroll och att alliansstyrelsen på initiativ från (om jag fattade rätt) gymnastikföreningen kommer satsa på att starta en idrottsskola för yngre barn som ska gå ut på att de får prova alla sporter som ingår i KIF.Skrivet av: Johan Kask


Kommentarer Nyheten är för gammal för att kommenteras.
[Tillbaka]