2009-01-31
Till samtliga funktioner inför söndagens Wadköpingslopp !!

Jag har uppdaterat schemat för morgondagens tävling. Av filen framgår vem som gör vad imorgon.

Uppstartsmöte kl 07.30 i konferensrum Älgen då jag och Johan kommer att gå igenom tävlings- respektive funktionärs PM.

Kl 15.00 samlas de funktionärer som kan gå ifrån utan att äventyra servicen för kvarvarande åkaret för ett uppsamlingsmöte på samma plats.Dokument:
 Schema för Wadköpingsloppet(1).xls


Skrivet av: Erik  Andersson


Kommentarer Nyheten är för gammal för att kommenteras.

Skrivet av: suoencp gozwcqabf Inlagt: 2009-03-26 kl 09:22
orvm ejckpqlo smwg bsguproc igrzt zmruo punhvwyko
[Tillbaka]