2006-05-13
Rapport Skidtinget

Idag avhandlades årets Skidting för Örebro läns skidförbund där vår förening är medlemmar. Praktiska frågor om DM och utbildning av ledare mm liksom principiella frågor såsom makt och inflytande diskuterades.

Förmiddagen
En engagerad ny representant för Svenska skidförbundet på central nivå, Anki Wadman, föreläste om vad vårt nationsförbunds styrelse och tjänstemän vill att vi ska göra ute i föreningarna. I fokus stod utbildningsfrågor. Vi måste bli fler ledare och tränare. Därför hoppas kansliet i Falun bl a att vi inom Örebro län kommande verksamhetsår genomför 5 st grund- och barnledarutbildningar enligt förbundets mallar, för det ger många bidragskronor från SISU.

Eftermiddagen
Efter lunchpaus kom vi så äntligen in på de frågor som gjorde att jag var där för att representera Karlslunds IF.

Tävlingsprogrammet 2007 innehåller tyvärr några besvärliga krockar i januari. Lördagen den 6/1 är DM-sprinten inplanerad, onsdag 10/1 DM-stafett och 13-14/1 den traditionella DM-helgen. Problemet är att SM i sprint och i Skiathlon går 13-14/1 och första deltävlingen i Långloppscupen samma söndag. Förslag framkom att tidigarelägga hela DM med en helg, men då krockar DM-sprinten med Morapinglan och DM-helgen med Åsarnaspelen 6-7/1. Oenighet rådde om minst dåligt alternativ och inget beslut fattades.

Om datumen för DM förblev oklara genomdrevs dock en rad förändringar på DM:s upplägg. För juniorer och äldre blir det kortare distanser i framtiden. Ett lång-DM inkluderat i Wadköpingsloppet införs som kompensation till långskavarna redan 2007 - allt enligt våra förslag. Styrelsen i Örebro läns skidförbund ska fatta det formella beslutet, men tinget var enigt.

Mera DM: Lagtävlingen försvinner och ersätts av klubbtävling där poäng på antal deltagare och prestation ska utse bästa DM-förening. Förslaget kommer från Kilsmo IK och gillades skarpt.

Ungdoms-SM (15- och 16-åringar) går helgen efter Wadköpingsloppet i Ånnaboda. Skoj! Robban Erixon håller i trådarna och har redan kommit långt i planeringen.

En klassreform för ungdomar ska genomföras. Från nästa säsong blir det dubbelklasser istället för enkelklasser på alla distriktstävlingar inkl. DM. Exempel: Istället för separata klasser för 13- och 14-åringar tävlar de ihop framöver.

Förbundsledningen ställde sig dock kallsinnig till att satsa gemensamma pengar på en elitsatsning vars syfte är att skapa förutsättningar för att behålla våra största talanger efter att de har gått klart skidgymnasium. Det är en sak för föreningarna att göra själva eller tillsammans, enligt styrelsen. Motivering som krystades fram var att förbundet inte kan jaga sponsorer till elitbidrag eftersom det skulle konkurrera med klubbarnas sponsorjakt…
Däremot kommer satsningen på de damer, i huvudsak veteraner, som åker Tjejvasan att fortsätta. Nu fick jag ingen uppfattning om den satsningen är dyr. Troligen inte.

Förbundet ska även i år ha ett antal läger för ungdomar. Förslag framkom om att dessa liksom i orienteringen ska arrangeras av klubbarna för att minska kostnaderna för dubbel organisation, men inget blev bestämt. Många föreningar har duktiga ledare som enkelt skulle kunna fixa bra läger för hela distriktet.

Garphyttans IF initierade frågan om att gemensamt köpa in tidtagningschips liknande Vasaloppet använder. Svaret blev ungefär ”jaha, och”. Jag hoppas frågan återkommer. Det borde vara intressant för Wadköpingsloppet att satsa på om prisnivån är rätt.

I Garphyttan finns ett väl fungerande tränarråd. Där samlas ledare som utbyter erfarenheter och planerar den föreningens verksamhet tillsammans. Önskemål framfördes om att den modellen borde efterapas på förbundsnivå så representanter från intresserade klubbar kan utbyta erfarenhet och tillsammans planera gemensamma aktiviteter. Bra förslag tycker jag. Inget bestämdes.

Som final blev det en näringsrik och viktig principiell debatt om hur LK ska utses. LK är beslutande kommitté inom distriktet i frågor som rör längdskidor. LK ansvarar inför föreningarna att planera och budgetera gemensamma aktiviteter och lägga samman tävlingsprogram.
Förbundsordförande Gustafsson pläderade för nuvarande system att styrelsen själva måste ha hela makten att ställa upp kravprofil och handplocka önskvärda personer till LK, men att föreningarna gärna får lämna förslag på personer eller i sista hand utmana valberedningens förslag till styrelseledamöter om man vill kunna påverka.
Bland föreningarna hördes önskemål om att en lite mera direkt demokrati inte skulle skada. Det ska dock för att undvika missförstånd betonas att varken jag eller något annat föreningsombud framförde att nuvarande LK gör ett dåligt jobb, utan det var principerna som diskuterades. Frågan är också viktig eftersom styrelsen säger sig ha svårt att hitta personer och då bör man kanske se över LK:s uppdrag och sammansättning.

Jag tror personligen att en årsmötesvald LK-ordförande, gärna sittande Johnny Rääf, och 4-6 valda föreningar per år som själva får utse sin representant vore bästa organisationen. Men ingen som idag gör ett bra ideellt jobb ska petas är min mening så det nya kan införas successivt. Sen menar jag att LK kan delegera mycket till föreningar eller till provisoriska projekt så ingen känner att de måste stanna på livstid. Återstår att se hur det blir.

Sammanfattningsvis: En sömnig förmiddag följt av en livlig och bra diskussion på eftermiddagen. Antalet dumma argument i kategorin ”så ska vi göra för så har vi alltid gjort” var färre än tidigare Skidting vilket jag tar med som ett positivt tecken.Skrivet av: Johan Kask


Kommentarer Nyheten är för gammal för att kommenteras.
[Tillbaka]