2003-12-01
Anmälningsrutiner till tävlingar

I år har vi en ny anmälningsansvarig. Det är Frank Kiereck som kommer att se till att de som är över 17 år (födda 1987 och tidigare) blir anmälda till tävlingar. Ungdomar anmäler sig till Agne Johansson.
Observera dock att Frank enbart kommer att sköta anmälningar till tävlingar som finns med på vårt Tävlingsprogram och som har ett sista anmälningsdatum angivet i programmet. Efteranmälningar besörjer och betalar enskild medlem själv.
Tävlingar markerade med "ToTK nominerar" går inte att anmäla sig till direkt utan skall anmälas via Tränings- och Tävlingskommittén (ToTK) genom respektive ansvarig ledare. För juniorer (Salomon cup) är Anders Persson (Laxå) ansvarig, och för seniorer är Johan Ericsson och Mats Carlberg, nås via e-post skidor@karlslundsif.org, ansvariga.
För att deltaga i sanktionerade skidtävlingar måste man ha giltig skidlicens.
Föreningens kompletta tävlingsprogram finns på hemsidan och på väggen i Klubbstugan.

Frank vill redan nu betona vikten av att ANMÄLAN SKER I GOD TID. Den som vet med sig att han/hon önskar bli anmäld bör ha god framförhållning så att Frank hinner sammanställa föreningens anmälningar, och Birgitta hinner betala in anmälningsavgiften, i tid. Anmälan och betalning efter utsatt datum sker direkt till arrangören.Skrivet av: Johan Kask


Kommentarer Nyheten är för gammal för att kommenteras.
[Tillbaka]